Sędzia/Judge: Grzegorz Weron (PL)

BOG:

I – DOLCE LINK EVERYWHERE z Ojcowskiej Doliny (s.s.g.) – res.BIS

II – w.węg.k.

III –

IV – spinone italiano

alt

fot. by Gattaca

AFRICA z Ojcowskiej Doliny – BIS Veretan III

SALSA QUEEN Lofty – BIS Puppy IV

 

Pointer

SUKI/FEMALES
Klasa młodzieży – Junior Class
898 – 

 

Seter angielski – English Setter

SUKI/BITCHES
Klasa młodszych szczeniąt – Minor Puppy Class
899 – 

 

Seter irlandzki – Irish Setter

PSY/MALES
Klasa młodzieży – Junior Class
900 – PROMINENT from Crawford Land – dosk.1, Zw.Mł., Najlepszy Junior
Klasa poœśrednia – Intermediate Class
901 – HERO OF RUBY All Irish Gold – dosk.2
902 – TRAMPERUS AIR FORCE SEA WOLF z Arislandu – dosk.1, CWC, Zw, BOB
Klasa championów – Champion Class
903 – Ebony-Sett FLASHING FORDANCER – dosk.1, CWC
SUKI/FEMALES
Klasa szczeniąt – Puppy Class
904 – SALSA QUEEN Lofty – w.o.1, BOB Puppy
Klasa poœśrednia – Intermediate Class
905 – HEROINE OF WISDOM All Irish Gold – dosk.1, CWC, BOS

 

Seter szckocki Gordon – Gordon Setter

PSY/MALES
Klasa młodszych szczeniąt – Minor Puppy Class
906 –
Klasa championów – Champion Class
907 – DOLCE LINK EVERYWHERE z Ojcowskiej Doliny – dosk.1, CAC, BOB
SUKI/FEMALES
Klasa poœśrednia – Intermediate Class
908 – CELTIC BLACKOUT Kochanej Emilki –
Klasa otwarta – Open Class
909 – DEBORAGH PRINCESS SOPHIE z Ojcowskiej Doliny – dosk.1, CAC, NDSwR
Klasa weteranów – Veteran Class
910 – AFRICA z Ojcowskiej Doliny – dosk.1, BOS, Best Veteran, BIS Veteran III