Sędzia/Judge: Marek Roszkiewicz (PL)

BOG:

I – Quinniver’s OLD TIME ROCK’N’ROLL + BIS

II –

III –

IV –

 

Pointer

PSY/DOGS

Klasa młodzieży – Junior Class

GERALD z Karczewskiej Zagrody – dosk.1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB

SUKI/BITCHES

Klasa otwarta – Open Class

EVENING DUE z Karczewskiej Zagrody – dosk.1, CWC, NDSwR, BOS

 

Seter Angielski – English Setter

SUKI/BITCHES

Klasa Pośrednia – Intermediate Class

Sheradin’s Star BUSHMILLS – dosk.1, CWC

Klasa Otwarta – Open Class

Sheradin’s Star BLACK VELVET FOR ARISLAND – dosk.1, CWC, NDS, BOB

Klasa Championów – Champion Class

WHITE EUCHARIS Lofty – dosk.1, CWC

 

Seter Irlandzki – Irish Setter

PSY/DOGS

Klasa Młodzieży – Junior Class

Imperialsetter CHEESECAKE MUFFIN – dosk.1, Zw.Mł., BOB Junior

Klasa Championów – Champion Class

Quinniver’s OLD TIME ROCK’N’ROLL – dosk.1, CWC, Zw, BOB

SUKI

Klasa Młodzieży

RUNIANKA Bajkowe Rudzielce – bdb. 1

Klasa Użytkowa

Fokker’s FIONA – dosk.1, CWC

Klasa Championów

FATAMORGANA Lofty – dosk.1, CWC, NDS, BOS

 

Seter Szkocki Gordon

PSY

Klasa Młodszych Szczeniąt

VOLCANO OF QUICKNESS Setamber – wo.1, BOB Baby

SUKI

Klasa Szczeniąt

SCARLET Sosnowa Chatka – w.o.1, BOB Puppy

Klasa Pośrednia

BARCA Tristhanti – dosk.1, CWC

BEST COFFE FROM Setamber – dosk.2

Klasa Otwarta

LADY IN RED Under Sett – bdb.1

Klasa Championów

DOCCIA AFRICA z Ojcowskiej Doliny – dosk.1, CWC, NDS, BOB

HOPE Black Ivy – dosk.2