1- LAMBORGHINI Black Ivy(s.g.) – dyplom I st, 100p.

2 – DON CORLEONE EVERYWHERE z Ojcowskiej Doliny(s.g.) – dyplom I st, 100p.

3 – CZABOR z Czarnego Dworu(w.n.k) – dyplom I st, 96p.

4 – Wind Tamer CANTARA(p.) – dyplom I st, 92p.

10 – PASSION OF LOVE Shadow Dog (s.i.cz-b) – dyplom II st., 82p.

13 – Garden Star's IRISH WRIGLEY (s.i.) – dyplom III st., 72p.

KAPADOR Bobrujące Rudzuelce (s.i.) – bez dyplomu

 

Starsze niż 2 lata (poza konkurencją):

SHADOW NIGHT Mahagonii (s.i.) – dyplom III st., 81p.